Sermaye Belirli bir üretim tesisini faal duruma getirebilmek, üretim yapabilmek için gerekli olan parasal kaynak, makine ve teçhizatın bütünü sermaye olarak adlandırılır.

Yabancı Sermaye Ülkemiz sınırları dışında ki yatırımcı, iş adamları, sanayici ve tacirlerin, ülkemize gelerek çeşitli sektörlerde, sanayi kollarında, üretim tesisleri kurmaları veya mevcut üretim tesislerine belirli yüzdelik dilimlerde ortak olmak adına kullandıkları parasal varlık, makine ve teçhizatın bütünü yabancı sermaye olarak tanımlanır.

Yabancı sermayenin giriş yaptığı sanayiler, bu durumdan olumlu olarak etkilenmektedir. Sermaye girdiği alanın büyümesine, genişlemesine, parasal işlem hacminin artmasına ve yatırımların artması ile üretimin artmasına vesile olmaktadır. Mevcut koşullarda ülke içinde ki yatırımcıların, kaynak bulamadığından dolayı geliştiremedikleri sanayiler, yabancı yatırımcının, yabancı sermayesi sayesinde faal durumda kalabilmektedir. Yabancı sermaye sanayilere ve sanayiler sayesinde ülke ekonomilerine nefes aldırır.

Dar boğazdan, ekonomik sıkıntıların yayılmasının önüne geçer. Sermaye üretimi doğrudan etkilemektedir. Sermaye olmadan üretim yapmak mümkün değildir. Mevcut sermayeyi arttırmadan, üretim hacmi de artırılamaz. Yabancı sermayenin ülkeyi terk etmeye başladığı durumda ise sanayiler ve ülke ekonomileri mevcut ekonomik duruma bağlı olarak geçici, kısa süreli, orta süreli veya uzun süreli durgunluklar yaşayabilir. Bu durgunluklar ülke ekonomisinin yabancı sermayeye olan bağlığı nispetinde olur. Yabancı sermayenin ülke içinde ki mevcut sermaye içerisinde ki payı çok ise bu durgunluklar ekonomik krizi doğurabilir.

Ülkemizde PVC Sektörü ve Sanayinin Sıkıntıları

Sanayisini yabancı yatırımcıya ve yabancı sermayeye bağlayan ülke ekonomileri, yabancı sermayenin çeşitli sebeplerden dolayı sanayiyi ve ülkeyi terk etmesi ile iflas durumuna gelirler. Sermayenin gidişi, durgunluğu, durgunluk ise krizi tetikler. Sanayilerin, sermayesizlikten dolayı üretimlerini azaltmaları, üretimlerine ara vermeleri, o tesislerde çalışan iş gücünün, ücretlerini alamamalarına ve hatta iş güçlerini kaybetmelerine sebep olacaktır. PVC sektörü ihracat ile ülkemizde büyümeye devam etse de iç pazarın daralması ile çeşitli sorunlar yaşamıştır.

Ev tüketicileri sanayinin daralması ile kısa vadede zorluk çekmiyorlar. İç piyasanın daralması ile rekabet arttığından fiyatların düşmesi kısa vadede ev kullanıcılarının lehine olsa da uzun vadede firmaların zor durumda kalmasından dolayı olumsuz etkilenebilmektedir.
Çalışma hayatı sonlanan insanların alım güçleri düşerek, mevcut hayat standartlarını sürdürmediklerini dolayı refah seviyeleri düşecektir. Ülkeleri ve ülkelerin sanayilerini yönlendiren ve yöneten idareciler, yabancı yatırımcıya ülke sanayilerini özendirmeli ve onları yatırım yapmaları adına teşvik etmeli davetkar olmalıdır. Buna karşılık yerli ve milli yatırımcıları da korumalı aynı sanayi içerisinde sermaye kullanımlarını dengede tutmalıdır.

Olası bir yabancı sermaye kaçışı esnasında, milli sermaye kullanımı ile sanayilerimiz ayakta tutulmalıdır.

1 comment

  1. 29 Mayıs 2019 at 00:39
    Medine Güler

    Çok teşekkürler

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top