12 Ocak 2019|1 comment

Yabancı Sermayenin Sanayilere Etkileri

Sermaye Belirli bir üretim tesisini faal duruma getirebilmek, üretim yapabilmek için gerekli olan parasal kaynak, makine ve teçhizatın bütünü sermaye olarak adlandırılır. Yabancı Sermaye Ülkemiz sınırları dışında ki yatırımcı, iş adamları, sanayici ve tacirlerin, ülkemize gelerek çeşitli sektörlerde, sanayi kollarında, üretim tesisleri kurmaları vey …

Read more
Top